9.5.11

Všeobecná a dílem spravedlivá stížnost jest, že se v naší
mateřské řeči žádná knížka kuchařská nenachází, podle které by se
dívčinky v malých městech, jakož i na statcích, zámcích, farách a
dědinách říditi mohly. Jestiť arci dostatečný počet kněh
kuchařských, také českých -- nechci sice cenu kněh těchto
ztenčovat nebo snížovat, protože jsem snad nejmenší částku jich
viděla a potud žádnou tak nezkoumala, abych ji chválit neb tupit
mohla, co tím méně bych učinila, protože každý jiný způsob vaření
má a každému stejná potrava k chuti nepřijde. Jen toliko lze mně
o těchto knihách říci, že málokterá do malých měst se hodí,
protože věci ty, jichž k těm pokrmům zapotřebí, zřídka k dostání
a málo povědomy jsou; a tím se stane, že děvčátka, a i také
zkušenější domácí hospodyně stěžují, že těm knihám nerozumí,
protože zcela neznámé potravy i nářadí v nich nachází.
Umínila jsem sobě tedy již před třemi lety něco o pokrmech ku
Košíčku mému připojiti; skrze rozličné nehody se to až potud
zdrželo, a již mnohou předhůzku jsem skrze to zakusila. Spěchám
tedy mojim milým vlastenkám tuto knížečku podati; nevydávám ji za
řádnou dokonalou knihu kuchařskou, jest to jenom sbírka jídel,
jak je má babička a máti (obě Češky) vařily, a já všecky
zkoušejíc, tak dalece chutné k požívání shledala. Neníť kniha
velká, rozličnými zbytečnostmi přeplněná, ale za každé jídlo,
když se dostatečně dle předpisu uhledí, stojím, že k požívání
bude. Vynasnažila jsem se vše zřetelně a srozumitelně vyjádřiti,
a připomínám tedy jen ještě toliko, že čistota, pořádek a dobré
vyhovění každé, i maličké věci v kuchyni základ celého umění
kuchařského jest.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

kulinarske recepty